25 проектни предложения по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

23.01.2014

Всички общини в област Разград кандидатстват с различен брой и обем на финансиране

В изпълнение на Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. е открита процедура по условията, реда и критериите за избор на проекти и програми за участие в публично-инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. В тази връзка процедурата по изпълнение в област Разград бе открита в същия ден и към настоящия момент 23.01.2014 г. има изготвени 25 апликационни форми. Участват всички общини на територията на област Разград с различен брой програми и обем на тяхното финансиране.

Община Разград кандидатства по 5 програми на стойност 14 млн. лева. Едната, от които е реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена”.

На всички останали общини проектните предложения възлизат на около 18 млн. лева.

Те основно са насочени в инфраструктурните обекти, касаещи околна среда, спортни съоръжения, пътна инфраструктура и енергоустойчивост на сгради с широко обществено значение.

Независимо от това до каква степен ще бъдат уважени и финансирани, тези проектни програми задължително ще променят в положителна посока облика на общините и на областния център, както и бизнес средата в отделни региони и центрове.

Няколко от проектите отделят сериозно внимание на подобряване местата за отдих за деца и възрастни хора.

Всички общини визират в отделни предложения необходимостта от закупуване на сметоизвозваща техника и касаещите я технически съоръжения, с цел подобряване качеството на сметосъбиране в частта му на интензитет и ритъм на събиране, и претоварване.

Основният извод е прозрачен и неоспорим – Видим растеж в развитието на околната среда и подобряване на качеството на живот.Към началото на страницата