Стоян Ненчев предаде документацията по програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

27.01.2014

 26 проекти вече са заведени от деловодството на Министерство на финансите и ще бъдат разгледани от Междуведомствената комисия, коментира областният управител

 

На 24.01. и 25.01. в Стара Загора бе проведена среща на премиерът Пламен Орешарски  с областните управители в страната. В дискусията взеха участие вицепремиерът Даниела Бобева, министрите Петър Чобанов, Данаил Папазов, Искра Михайлова, изпълнителният директор на АПИ Стефан Чайков, главният секретар и други.

След приключването й областният управител Стоян Ненчев сподели, че министър-председателят е направил изложение, свързано с ключовите акценти за страната. В детайли е коментирал параметрите по Бюджет 2014.

Министър Петър Чобанов и областните управители са дискутирали по Постановление № 4 на МС, касаещо инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Създадена е добра организация, относно разглеждането на вече заведените документи от междуведомствената комисия. Стоян Ненчев е предал документацията на Област Разград, която включва 26 проекти.

На срещата в Стара Загора е коментирано подбряването на нормативната уредба, касаеща областните администрации, както и въпроси, свързани с  електронното правителство. Изказано е становището, че по време на управлението на правителството на ГЕРБ са изразходвани 1.8 млн. лева, като резултат няма. Към началото на страницата