Предстоящо заседание

04.04.2016

На 6 април 2016 г., (сряда) от 10.00 до 13.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет Разград е планирано провеждане на първото редовно заседание на новоучредения Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.     Откриване на заседанието;

2.     Обсъждане на предложение за промени на статута на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград;

3.     Избор на членове на Областен оперативен екип от състава на Съвета;

4.     Дискусия на тема „Прилагане на Закона за защита от домашното насилие. Представяне на добри практики”;

5.     Обсъждане на Тригодишен план за развитие на Съвета за периода 2016 – 2020 г.;

6.     Разни.Към началото на страницата