Първо редовно заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие

06.04.2016

   Днес, 6 април, в заседателната зала на Общински съвет Разград се проведе първото редовно заседание на новосъздадения през месец февруари Областен съвет за превенция на домашното насилие.

   Съветът е постоянно действащ консултативен орган към Областния управител на област Разград и включва представители на всички отговорни институции и организации от област Разград: Областна администрация Разград, общинските админстрации и общински съвети, териториални структури на централната изпълнителна власт като РИО, РЗИ, РДСП и ДСП, съд, прокуратура и полиция, болници, неправителствен сектор и доставчици на социални услуги.

   Събитието беше организирано от Областна администрация Разград и Сдружение „Център на НПО в Разград”.

   Заседанието беше открито от  заместник областния управител Нурие Црънгалова.

   По време на заседанието бяха приети изменения и допълнения в статута на Съвета, които да направят правилата за работата му по-ясни и точни.

   Предвид големият брой членове на Съвета – общо 47, беше взето решение за сформиране на Областен оперативен екип, с цел лесно свикване и бързо изпълнение на текущи задачи. Екипът ще включва 9 члена на съвета: Светлин Симеонов – секретар на Съвета и главен експерт в Областна администрация Разград, Ердинч Хасанов – Заместник-кмет на Община Разград, съдия от Окръжен съд Разград, Валентин Цанев – прокурор в районна прокуратура Исперих, главен инспектор Синан Таксинов – ОД на МВР Разград, Татяна Костова – Директор на РДСП Разград, Атанас Дончев – Директор на РИО Разград, д-р Янка Николова – Директор на Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ Разград и Георги Милков – Заместник-председател на Съвета и председател на УС на Сдружение „Център на НПО в Разград”.

   Приет беше тригодишен план за развитие на Съвета. Основни акценти в плана са създаване на система за комуникация на членовете на съвета, превенцията на домашното насилие чрез провеждане на обучения на целеви групи като ученици, учители и директори, полицаи, лекари и представители на доставчици на социални услуги за разпознаване и адекватна реакция на случаи на домашно насилие; медийно отразяване на случаите на установено домашно насилие, провеждане на информационни събития в малки населени места; осъществяване пряк контрол върху качеството на предоставяните социални услуги за жертви на домашно насилие и на изпълнението на програми за работа с извършители на домашно насилие и изготвяне на годишни анализи и доклади за прилагането на Закона за защита от домашното насилие в област Разград .

   Членовете на съвета се обединиха около декларация в подкрепа на създаването на нова социална услуга в област Разград – Кризисен център за жертви на домашно насилие.Към началото на страницата