Зам. областният управител Виолета Тодорова участва в кръгла маса по програма „РОМАКТ”

07.04.2016

   Днес, в навечерието на 8 април – Международния ден на ромите, зам. областният управител Виолета Тодорова взе участие в кръгла маса на тема „Диалогът между ромската общност и Община Исперих в изпълнение на политиките за интеграция на ромската общност”.

   Събитието беше организирано от Местна активна група, създадена в рамките на програма „РОМАКТ” на Съвета на Европа и Община Исперих и се проведе в залата на общински съвет Исперих. Участници бяха представители на Местната активна група, сдружение „Асоциация Интегро”, Община Исперих, Областна администрация Разград, Районно управление на МВР Исперих, Районна прокуратура Исперих, Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане” Исперих, Местна инициативна група Исперих, здравни и образователни медиатори, директори на учебни заведения и др.

   Модератор на кръглата маса беше Лилия Макавеева – национален координатор на програма „РОМАКТ”.

   Г-жа Тодорова отправи приветствие към участниците в кръглата маса като отбеляза, че изборът на тема на форума е особено сполучлив, тъй като засяга един от основните проблеми: нуждата от развитие на диалога между местната власт и местните общности.

   Тя подчерта, че не случайно, в Стратегията на област Разград за интегриране на ромите са включени мерки като:

  • Задълбочаване на социалния и граждански диалог чрез развитие на партньорство между лидерите на уязвимите общности, НПО и представителите на местната власт и бизнеса;
  • Активно включване на представители на уязвимите общности в обществения живот на общините и  регионите.

   Според нея, необходимо е създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване. Нужно е осигуряване на участие на представители на уязвимите групи, включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики.

   „Местните общности трябва да знаят какви планове и програми разработва местната власт за тях, какви мерки се планират и какви решения се вземат по въпроси, които ги засягат.

   Когато решенията се вземат от местната власт в открит диалог с местните общности, общностите се чувстват съпричастни и отговорни при изпълнението им. Диалогът означава информиране, ангажиране, съпричастност, разбиране и приемане гледната точки на другия, поемане на отговорност. За да бъде диалогът ефективен и устойчив е добре да се създадат механизми, чрез които той да се случва”, каза още Виолета Тодорова

   Като пример за добра практика в тази насока тя посочи наскоро завършилият проект „Активни местни общности” на Сдружение „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”, реализиран в община Кубрат, където беше създаден Общински консултативен съвет по интеграционните въпроси. Съветът представлява механизъм местните общности да наблюдават и контролират изпълнението на стратегически документи за интеграция, които се отнасят за тях.

   По време на събитието бяха представени идентифицирани от Местната активна група проблеми в местните ромски общности в община Исперих и бяха набелязани мерки за решаването им, които да бъдат включени в Програмата за интеграция на ромската общност в община Исперих за периода 2016 – 2020 г.

   Като основен приоритет участниците в кръглата маса изведоха изграждането на Общностен център в квартал „Запад” в гр. Исперих, където е съсредоточена голяма ромска общност.

   Кръглата маса беше последвана от „Вечер на ромската поезия”, проведена в читалище „Съзнание” в град Исперих, по повод Международния ден на ромите - 8 април.

   От името на Областния управител Манол Кившанов г-жа Тодорова поднесе поздравителен адрес и връчи подаръци на участниците.Към началото на страницата