Областна администрация Разград с награда от Националния конкурс „Най-добра администрация в България“ за 2015 г.

08.04.2016

  Областна администрация Разград получи плакет и грамота в категория „Най-отворена за сътрудничество Областна администрация” на тържествена церемония по награждаване на победителите в Годишния национален конкурс „Най-добра областна администрация за 2015 г.”, която се проведе на 07 април 2016 г. (четвъртък) от 15.00 часа в Central Park Hotel, гр. София.

   Националният конкурс се провежда за втора поредна година и има за цел да се превърне в ежегоден форум с национално значение.

   В рамките на церемонията бяха представени основните акценти от проучването на административния капацитет на областните администрации и се откроиха добрите практики. На събитието  присъства зам. областният управител Нурие Црънгалова, представители на централната власт, академичната общност и медии.

   Проявата е финалния етап от  реализацията на проекта „Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България“ на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в партньорство с Института по публична администрация и  Информационна агенция „Фокус“.

   Успешното изпълнение на научноизследователския проект бе предхождано от  посещения на представители на проектния екип в областните администрации, където по разработената система за оценка по десетки критерии на административния капацитет бяха изследвани основните направления от дейността на администрациите.

   В конкурса имаха възможност да участват всички областни администрации в страната.

   Кандидатстващата администрация попълва предварително разработен въпросник, с който се представя актуална картина на начина на своята дейност и я изпраща в Свищовската академия. По въпросника бяха изследвани различните области на политика на областните управи.

   В Академията правят преглед на отговорите на въпросника и изпращат студенти от специалност „Публична администрация” в Катедра „Стратегическо планиране“ да провери на място дали дадените отговори отговарят на действителността и да се запознае на място как функционира съответната администрация.

   Студентите се запознаха с практиките по планиране, бюджетиране, финансовото управление и контрол, управление на собствеността, на информацията, на риска и други, и изготвиха доклади за резултатите от своите проучвания.

   По този начин се изпълнява още една важна цел – скъсява се дистанцията между наука и работодатели и младите хора имат възможност да се включат в реална работна среда.

   В периода 16 ноември – 04 декември 2015 г. са посетени и проучени 16 областни администрации, вкл. Областна администрация Разград.

   Областна администрация Разград винаги е подкрепяла развитието на младите хора.

   Администрацията редовно участва в проекти като „Студентски практики”, „Старт в кариерата”, „Летни студентски стажове в държавната администрация” и др., като целта е създаване на по-добри условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда.

   Налице е ангажираност от страна на Областна администрация към студентите и тяхната реализация за ограничаване на процеса на напускане на младите хора на областта и за изграждане на устойчива връзка между образователната система, администрацията и бизнеса.

   Ежегодно Областна администрация Разград разработва и годишен План за развитие на младежта в област Разград.

   Областна администрация Разград си сътрудничи тясно с редица университети и участва в създаването на Регионален академичен център в областта.

   „За мен е чест да получа това отличие. Наградата е знак, че поверената ми администрация работи в правилната посока. Бих желал да поздравя и всички колеги за участието им в конкурса.

   Оценявам конкурса като изключително полезен за всички нас, защото дава стимул на администрациите да се развиват и усъвършенстват и за студентите, защото им дава възможност да се запознаят с функционирането на институциите в реална работна среда”, сподели Областният управител Манол Кившанов.Към началото на страницата