Обучение и супервизия за служителите в отделите „Закрила на детето“ в област Разград на тема „Синдром на родителското отчуждаване”

15.04.2016

   Днес, 15.04., със съдействието на Областна администрация Разград, Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград проведеобучение и супервизия за служителите в отделите „Закрила на детето“ в област Разград, на тема „Употреба на децата в процеса на раздяла и въвличането им в междуфамилни войни - Синдром на родителскотоотчуждаване – основни белези за идентифициране, работа с детето и семейството“.

   Обучението цели да запознае социалните работници с характерните белези на родителското отчуждение и начините, по които да го откриват при работа с децата и семействата. Много често в работата си по случаи касаещи раздяла и развод, социалните работници се сблъскват с т.нар. „фамилна война“ за правата над детето, при която често се използват съзнателно или безсъзнателно манипулации над детето. Родителското отчуждаване е създаване на отделна /единствена/ взаимовръзка между дете и единия родител, като се отхвърля другия родител. Напълно отчужденото дете не иска да има никакъв контакт с единия родител и изпитва само негативни чувства към него и само позитивни чувства към другия родител. Това дете загубва реална представа за чувствата си към двамата си родители. Постоянният характер на конфликта, комбиниран с характерното за него задълбочаване, сериозно уврежда психичното здраве на родителите и психологическото развитие на детето.

   Разгледани бяха основните последици за децата, когато е налице родителско отчуждение. Основно проблемите засягат психо-емоционалното развитие на децата и се проявяват като проблеми в поведението. В зависимост от възрастта и нивото на развитие основните последици от манипулациите и отчуждението се проявяват в: смущения в поведението, проблеми с успеха в училище, проблеми в развитието, агресия и протест срещу социалните норми, отхвърляне на авторитети. Последиците от травматизирането продължават до зряла възраст.Към началото на страницата