Информационна среща за проблемите на незрящите хора се проведе в Разград

15.04.2016

   Днес, 15 април, в град Разград се проведе информационна среща по проект “Има ни и можем” с бенефициент Сдружение „Светлина и за нас”, финансиран  в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година, на която беше представен проектът и се проведе дискусия относно проблемите на хората със зрителни увреждания от област Разград и бяха предложени решения за преодоляване на тяхната социална изолация.

   Участие в събитието взеха представители на отговорни институции по проблема, вкл. Светлин Симеонов – представител на Областна администрация Разград и на целевата група по проекта – незрящите хора.

   Сдружение „Светлина и за нас” е неправителствена организация от град Търговище, работеща създаване на условия за социална интеграция, стимулиране активността и подобряване качеството на живот на хората със зрителни увреждания.

   Проектът е със срок за реализиране от 01.06.2015 до 30.04.2016 г.

   Целта му е да окаже активно въздействие върху негативните обществени нагласи на недоверие към възможностите на хората със зрителни проблеми. Надсловът на проекта е „Всеки човек има някакъв талант, дарба, способности, възможности и всеки може да бъде полезен на себе си и на обществото”.

   В рамките на проекта вече е създаден Център за трудово посредничество и асистиране на хора със зрителни увреждания в град Разград и са издадени два наръчника: „Да започнем бизнес” – за успешна трудова реализация за хора със зрителни увреждания и „Наръчник на социално отговорния предприемач” – за работодателя на хора със зрителни увреждания.

   Наръчникът за успешна трудова реализация за хора със зрителни увреждания ще бъде издаден в аудио-озвучена версия.

   Предстои провеждане на пет еднодневни обучения за хора със зрителни увреждания за мотивация за реализация на пазара на труда, две от които ще се проведат в град Разград на 20 и 21 април в конферентна зала на хотел „Разград”  и три двудневни мотивационни тренинги за иницииране на дебат за социалната роля на бизнеса и работодателите като цяло, един от които ще се проведе в град Разград в края на месец април.Към началото на страницата