Постоянната областна епизоотична комисия набеляза мерки за предотвратяване навлизането на заразен нодуларен дерматит в област Разград

18.04.2016

   Днес, 18.04., в Областна администрация Разград се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, председателствана от зам. областния управител Виолета Тодорова.

   Освен членовете на комисията, присъстваха и представители на общините, собственици и управители на кравеферми на територията на областта, както и представители на БВС - д-р Стойко Колев и д-р Никола Досев.

   Заседанието беше свикано по искане на д-р Илиян Драмалиев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Разград /ОДБХ/. Спешността му е свързана с първично възникнали огнища на болестта заразен нодуларен дерматит в с. Воден и с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково, съгласно лабораторни резултати от Изпитателна лаборатория «Екзотични и особено опасни инфекции» към НДНИВМИ, гр. София и предприемане на мерки за недопускане разпространение на заболяването на територията на област Разград.

   В тази връзка д-р Йорданов запозна участниците в заседанието със Заповеди № РД11-571/13.04.2016 г. и № РД11-580/14.04.2016 г. на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на БАБХ, съгласно които директорите на всички областни дирекции по безопасност на храните да приведат поверените им служби в състояние на повишена епизоотична готовност.

   „Това, което е важно на този етап да се знае, е, че към днешна дата болестта не е разпространена на територията на Област Разгради не е заразна за хората, но води до сериозни икономически щети: намаляване на млеконадоя, аборти, безплодие, кожите на болните животни не могат да бъдат използвани и др. Заболяването е вирусно и засяга едрите преживни животни. Предава се изключително лесно. Преносители могат да бъдат хора, птици, други животни. Предизвиква се от шарка-вирус, инкубационния период е от 2 до 4 седмици и се характеризира с появата на възловидни образувания по кожата, отоци по крайниците и вимето, подуване на лимфните възли. Не се предава на хората, но болните животни не могат да бъдат излекувани. Затова и тези, които са били в контакт с тях, биват убивани и след това загробвани на място.

   Засега в Старозагорска област са избити 30 животни, при които чрез лабораторни изследвания е установено заболяването. Целта на нашето заседание е да набележим мерки за предотвратяване навлизането на това заболяване в област Разград”, допълни д-р Йорданов.

   Д-р Йорданов запозна присъстващите с превантивните мерки: „Една от мерките е ограничаване на безнадзорното движение на животни в областта. Втората мярка, която би трябвало да предприемем е пръскане на обори, пасища и терени с препарати, които отблъскват и унищожават комарите и насекомите, които могат да пренасят болестта.”

   Д-р Драмалиев поясни: „Стопаните ще имат информация с какви препарати да предпазят добитъка си и разчитамена това те да започнат да пръскат оборите и животните си, за да се предотврати навлизането на това заболяване в нашата област. Както е по закон, така и от морална гледна точка, стопаните са длъжни да уведомяват ветеринарните служби за здравния статус на животните им.”

   По време на заседанието, от обсъжданията и дискусиите, които се проведоха, стана ясно, че има няколко мерки, които могат да бъдат предприети за недопускане навлизането на Заразен нодуларен дерматит сред добитъка вобласт Разград:

  • Дабъдат свикани общинските епизоотични комисии във всички общини от областта.
  • Кметовете на общини и населени места ще бъдат информирани за заболяването и от тях ще бъде поискано пълно съдействие на ОДБХ – Разград при извършване на инвентаризация на едри преживни животни в областта и при констатиране на нодуларен дерматит в техния район.
  • Животновъдите, отглеждащи едри преживни животни да засилят мерките за биосигурност, да извършат дезинфекция и дезинсекция във фермите си.
  • Да се засиликонтролът на движението на животнив областта.
  • Забранява се превозването на животни, освен когато е с цел бързото им придвижване до кланица.
  • Забраняват се пазарите и изложенията на животни.

   Областният управител ще издаде заповед, с която ще разпореди на кметовете на общините на територията на Област Разград горните мерки.Към началото на страницата