Областният управител на Разград се срещна с духовните водачи в областта

21.04.2016

    Днес, 21.04., Областният управител Манол Кившанов се срещна с духовните водачи в област Разград – архиерейския наместник отец за Разградска духовна околия ст. ик.  Георги Георгиев и районния мюфтия Мехмед Аля.

   Срещата имаше опознавателен характер и надгражда добрата практика на предишни областни управители.

   Духовните водачи запознаха г-н Кившанов с актуални въпроси и предприети полезни иницативи в тяхната сфера, като акцентираха върху нуждата от наложителни реставрационни дейности в някои от храмовете в областта.

   Във връзка с това, Областният управител предложи методическа помощ от експерти от Областна администрация Разград за разработване на проектни предложения за финансиране на реставрационни дейности на християнски и мюсюлмански храмове от Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет на Република България.

   Дирекция „Вероизповедания” предоставя субсиидии в неголям размер за възстановяване на храмове, които се нуждаят от спешен ремонт. По тази линия през 2015 г. са извършени ремонти на църквите в с. Благоево и с. Осенец и на мюсюлманския храм в с. Раковски, община Разград.

   Архиерейският наместник предложи, като приоритетни за кандидатстване за финансиране от Дирекцията за 2016 г., два християнски храма на територията на община Разград, а районният мюфтия - джамия „Ахмед Бей” в град Разград.

   Предложенията са за храмове на територията на община Разград, тъй като храмовете в останалите шест общини в областта ни ще са допустими за финансиране по планираната за отваряне от 9 май до 3 юни мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

   Областният управител се ангажира с методическа подкрепа за разработване на проектни предложения и по тази програма.

   Със средства от предишния период на Програмата за развитие на селските райони: 2007 – 2013 г., в Разградска духовна околия бяха  възстановени 11 църковни храма в следните населени места: гр. Цар Калоян; с. Свещари, с. Вазово и с. Малък Поровец в община Исперих; с. Ловско и с. Сейдол в община Лозница; с. Голям извор, с. Хърсово и с. Желязковец в община Самуил; гр. Сеново и с. Кривня в община Ветово. Общата сума на полученото финансиране беше над 2 млн. лева.

   Духовните водачи оцениха на високо ниво проведената среща и изразиха надежди диалогът да продължава и занапред.Към началото на страницата