Предстоящо заседание на Областния съвет по условия на труд

25.04.2016

На 27.04.2016 г. (сряда) от 10.30 часа,  в зала 712 на Областна администрация Разград, по предложение на Регионален съвет Разград на Конфедерацията на независимите синдикати в България, ще се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (ОблСУТ), във връзка с отбелязване на 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа.

Заседанието ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Информация, относно честването на 28 април като Световен ден за безопасност и здраве при работа.

Докладва: г-жа Грациела Ранкова – Председател на РС на КНСБ Разград

2. Отчет за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Разград за първото 3-месечие на 2016 г. и основни приоритети в дейността през 2016 година.

Докладва: г-жа Катя Филипова – Директор на Дирекция „ИТ” Разград

3. Анализ на трудовия травматизъм в Област Разград за 2015 г. и първото 3-месечие на 2016 година.

Докладва:г-н Веселин Николов – Директор на ТП на НОИ Разград 

4. Разни.Към началото на страницата