Информационна среща „Възможности за европроекти на бизнеса през 2016 г

27.04.2016

   Днес, 27 април, Областният управител Манол Кившанов взе участие в организирана от Областния информационен център - Разград информационна среща на тема „Възможности за европроекти на бизнеса през 2016 г.”

   Събитието се проведе в Бизнес инкубатор Разград, като участници бяха представители на предприятия и на подкрепящи бизнеса организации от областта. Официален гост на срещата беше и д-р Валентин Василев, Кмет на община Разград.

   Г-н Юлиян Данаилов, Управител на ОИЦ - Разград представи възможности за кандидатстване с проекти по програмите, съфинансирани от ЕСИФ през 2016 г.

   Г-н Владимир Пенов, Експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспособността на МСП” на ИАНМСП запозна участниците в срещата с дейностите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), новите мерки в подкрепа намирането на външни пазари и партньори за българския бизнес.

   Г-жа Татяна Цвяткова, представител на „Майкрософт България” презентира програма „Модерният бизнес” и Office 365.

   Г-н Стоян Янев, регионален представител на ИАНМСП в Русе представи възможности за кандидатстване с проекти по Национален иновационен фонд.

   Г-жа Христина Каспарян, ръководител на EEN Русе и г-жа Илиана Драганова, Експерт международни програми и проекти в EEN – Русе разясниха актуални инициативи на мрежата Enterprise Europe Network (EEN) в подкрепа на предприемачите.

   Г-н Кившанов оцени като полезна инициативата и призова предприятията от област Разград да използват активно възможностите, които предоставят Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони през новия програмен период, както и националните програми за финансиране на бизнеса.

   Той подчерта, че тези програми предоставят широки възможности за повишаване на конкурентноспособността, стимулиране на предприемачеството, технологична модернизация, развитие на експортния и иновативен потенциал и на човешките ресурси на предприятията. 

   Според Областния управител, работещата икономика е основен фактор за ускореното социално-икономическо развитие на нашата област.

   Затова той заяви, че в процеса на информиране и кандидатстване с проектни предложения бизнеса може да разчита на подкрепата на Областна администрация Разград, Областния информационен център, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и други отговорни институции и организации.

   Г-н Кившанов изрази надежда, че през настоящия програмен период предприятията от област Разград ще бъдат по-активни от предишния, и в нашата област ще влязат повече средства в подкрепа на бизнеса.Към началото на страницата