Кръгла маса по повод Световния ден на безопасност и здраве при работа

28.04.2016

   Днес, 28.04., Областният управител Манол Кившанов  и зам. областният управител Виолета Тодорова взеха  участие в кръгла маса на тема: „Спазване на трудовото законодателство. Превенция на риска при трудови злополуки и здравословно работно място”. Тя бе организирана от РС на КНСБ, с председател Грациела Ранкова, във връзка с честването на Световния ден на безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадали работници.

   В рамките на кръглата маса бяха представени проблеми, касаещи   здравословни и  безопасни условия на труд,   превенция   здравето на човека  в трудовия процес  и контрола върху  условията на труд в  дружества и фирми. 

   Г-жа Ранкова откри срещата с кратко представяне на значимостта на отбелязването на Световния ден на безопасност и здраве при работа, чрез осъществяване на идеите за превенция на нещастните случаи по време на работа и на професионалните заболявания.

 Тя допълни още, че Световният ден за безопасност и здраве при работа има за цел подпомагане превенцията на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Това е кампания за повишаване на осведомеността, както и за фокусиране вниманието на международната общност върху възникващите тенденции в областта на безопасните и здравословни условия на труд и върху степента на трудовите травми, заболявания и смъртни случаи в световен мащаб.

   През настоящата 2016 г. европейската тема на Световния ден за безопасност и здраве при работа е „Стресът на работното място – колективно предизвикателство”.

   По време на събитието г-жа Катя Филипова – директор на дирекция „Инспекция по труда” – Разград направи анализ на трудовия травматизъм в Област Разград. Тя информира, че през 2015 година на територията на Разградска област са декларирани 37 бр. злополуки, от тях 32 са признати за трудови, като 27 са възникнали на работното място. През периода са регистрирани 2 злополуки със смъртен изход, възникнали във фирмите ЕТ „Сюлюш – Айдън Сюлейманов” с. Стражец и „Фураж Росица” ЕАД. Запазва се тенденцията от последните години да преобладават злополуките с пострадали на по-висока възраст работници и служители. Възрастовото разпределение на пострадалите при трудови злополуки сочи най-голям дял на работниците от 41-50 години – 12 пострадали – относителен дял 37 %. Това са хора с изградени трудови навици и опит. Основната причина за допускане на злополуките са,както прекалената самоувереност и подценяване на риск, така и забавянето на реакциите, по-бавното осмисляне на рисковете, физиологията и др.

   Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, в 11:30 часа Областният управител и неговите заместници поставиха цветя пред паметната плоча, в памет на загиналите при трудови злополуки работници от област Разград.Към началото на страницата