Областната комисия по заетостта прие без изменение предложения държавен план – прием в област Разград за учебната 2014/2015 година

29.01.2014

 Очаква се утвърждаването му от МОН

На своето редовно заседание Областната комисия по заетостта прие без изменение, съгласно спазените нормативни разпореждания, предложения държавен план – прием в област Разград за учебната 2014/2015 година.

Началникът на РИО – Разград Илиян Дочков коментира, че в него са предложени 8 бр. задочно обучение, с цел намаляване на безработицата. В съответствие с новата държавна политика се поставя акцент на професионалната подготовка и са предложени повече професионални паралелки. Те са 44 на брой. Профилираните паралелки са 15, непрофилираните – 6.

Дочков заяви, че съвместния с МОН проект „Валидиране” е в ход. Той е насочен към лицата, които нямат професионална квалификация. Окачестви предложения държавен план – прием като балансиран. На практика това означава - за завършващите ученици в VІІ и VІІІ класове ще има места в училищата, в които ще кандидатстват след това на територията на област Разград.

Очаква се утвърждаването на предложения държавен план – прием в област Разград за учебната 2014/2015 година.Към началото на страницата