Ректорът на Великотърновския университет представи новостите и възможностите за кандидатстудентски прием

17.05.2016

   Днес, 17 май 2016 г., в Областна администрация Разград се състоя пресконференция на ректора на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"  проф. д-р Христо Бонджолов. В пресконференцията участваха и чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Андрей Андреев, директор на Бюрото за кандидатстудентска информация  и проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет, г-н Пейчо Георгиев - директор на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ - Разград, представител на РИО – Разград ипредставители на местните медии.

   Темата на пресконференцията бе приемът на студенти за учебната 2016/2017 г. във Великотърновския университет – акценти, новости, възможности, кандидатстудентски прием, кандидатстудентски изпити и други въпроси, свързани с Университета и висшето образование.

   Проф. д-р Христо Бонджолов представи структурата на авторитетното висше училище, в аудиториите на което сега се обучават близо 15 000 студенти и докторанти от България и чужбина в над 65 бакалавърски и 200 магистърски програми  по акредитираните професионални направления, както и в повече от 50 акредитирани научни специалности за образователна и научна степен "доктор".

   Бяха представени и новостите в тазгодишната кампания, която стартира на 9 март, и носи името "Рано рани". Младежите ще могат да кандидатстват, както с диплома за завършено средно образование, така и с положен изпит за специалността. Ще има възможност и за запазване на място в предпочитана специалност, като всеки кандидатстудент може да запази само едно място. Мястото бива обявено за свободно, ако младежът не се запише в нея до 2 юли. 

   По време на срещата бяха обсъдени и други въпроси от областта на образованието и науката, и по традиция бе обърнато внимание на проблемите във висшето образование, както и тенденцията много студенти да предпочитат да учат извън страната. Проф. Бонджолов обясни, че битува погрешното схващане как висшето образование в България не може да се конкурира с чуждестранното. По думите му, много от студентите извън България не успяват да завършат, тъй като поради икономически причини започват работа, често неквалифицирана. В тази връзка университетът търси иновативни методи да задържи студентите в страната, където те ще имат възможност и за реализация. 

   „Университетът развива активна международна дейност в рамките на почти всички европейски програми и по линия на двустранните договори. Ние предлагаме всичко, което предлагат Европейските университети. Нашата цел е да подготвим младите хора за работа тук и сега. Така да бъдат подготвени, че работата да търси тях, а не те нея”, каза проф. Бонджолов. „В рамките на европейската програма Еразъм+ за студентска и преподавателска мобилност, Великотърновският университет има 270 договора с университети от държави, участващи в програмата, а по линия на двустранните договори си сътрудничи с над 100 университета от целия свят”, допълни още ректорът на университета.

   Великотърновският университет започва изпълнението на дългосрочно програма „Образование за по-добро бъдеще”, чиято основна цел е създаването на специални условия за прием и обучение на студенти из средите на девойки и младежи, които да пълнолетието си са отглеждани в домове за деца, лишени от родителски грижи, в SOS детски селища и др., както и кръгли сираци на възраст до 26 г., стана ясно още на пресконференцията.

   На сайта на www.priemunivt.bg всеки може да намери актуална информация за всичко, което е свързано с кандидатстване във ВТУ.Към началото на страницата