Стоя Ненчев се срещна с Областното представителство на Камарата на строителите

30.01.2014

 Ръководителите на строителни фирми бяха информирани, че се подготвя посещението на Министъра на инвестиционното проектиране

арх. Иван Данов

На 29.01.2014 г. бе проведена среща на Стоян Ненчев с Областното представителство на Камарата на строителите. Той информира ръководителите на строителни фирми от областта за предложенията, които са внесени в Министерството на финансите, касаещи обекти от област Разград по инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Областният управител даде разяснения какво предстои до утвърждаването на проектите и как ще бъде организирано тяхното изпълнение.

Акцент в дискусията бе, че реализацията на тази програма в областта ще даде допълнителен шанс и на строителните фирми да се включат в изпълнението на програмата.

Стоян Ненчев информира ръководителите на строителни фирми, че подготвя посещението на министъра на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов в областта.

Беше постигнато споразумение от страна на Областното представителство на Камарата на строителите да се представят предложения за въпросите, които да бъдат обсъдени по време на министерското посещение. Касае се за специфични проблеми по приложението на ЗУТ, нормативната уредба на кадастъра; проблеми с устройствените планове на населените места и др.

На срещата представителите на строителните фирми помолиха за съдействие Областния управител за намаляване на сивия сектор в бранша, за промяна на остарели нормативни разпореждания, затрудняващи дейността на строителите и намаляване на бюрократизма, и формализма във взаимоотношенията с контролните органи.

В хода на разговорите бе констатирано, че все още има случаи на некачествени проекти на общинските администрации на територията на Област Разград. Тази нередност води до налагане на финансови санкции на строителите и на общините.Към началото на страницата