Облacтният yпpaвитeл взe yчacтиe в зaceдaниe нa Рeгиoнaлния cъвeт зa paзвитиe нa Сeвepeн цeнтpaлeн paйoн

09.06.2016

   Областният управител Манол Кившанов взе участие в тридесетото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него, което се проведе на 8-9 юни в Силистра.

   Настоящето заседание се свика и се откри от г-н Стоян Бонев – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на област Силистра, на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

   В заседанието взеха участие и представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново и Силистра, заместник – областните управители на област Габрово и Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на академичните среди – висши учебни заведения на територията на района и представители на Управляващите органи на оперативните програми.

   Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район бяха информирани за изпълнението на решение относно Проект на постановление на Министерския съвет за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списък на приоритетните професионални направления.

   За заместник – председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран г-н Пламен Стоилов - кмет на Община Русе, с мандат 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

   Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния План за развитие на Северен централен район (2014 – 2020 г.) за 2015 г. Годишният доклад съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално – икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво.

   На заседанието на Съвета присъстващите бяха информирани относно Проект за подкрепа на изоставащите региони в Европа по отношение на иновационните и научно – изследователски стратегии за интелигентна специализация.

   Представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на РКК информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

   В края на заседанието Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев - председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие на 2016 г. на областния управител на област Русе Стефко Бурджиев.baner1
Към началото на страницата