В област Разград започва ваксинация на едрите преживни животни срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит

15.06.2016

   Днес, 15 юни, в Областна администрация Разград се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, председателствана от зам. областния управител Виолета Тодорова.

   Освен членовете на комисията, присъстваха и представители на общините, собственици и управители на кравеферми на територията на областта, както и председателя на БВС - д-р Стойко Колев, д-р Димитър Обидински – председател на Областен консултативен съвет по животновъдство и д-р Иван Щерев – представител на Националния съвет на БВС.

   Заседанието бе свикано по искане на д-р Илиян Драмалиев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Разград, във връзка с предстояща ваксинация на едрите преживни животни, срещу заболяването заразен нодуларен дерматит, на територията на Област Разград.

   Д-р Юлиян Йорданов - началник отдел ”ЗЖ” в ”Областна дирекция по  безопасност на храните” гр. Разград, запозна присъстващите с епидемоологичната обстановка в страната и със самата ваксина, с която ще бъдат ваксинирани животните на територията на областта, до края на седмицата.

   „От 12.04. до 08.06.2016 г. в България са регистрирани 155 лабораторно потвърдени епизоотични огнища – 36 от тях вторични в 86 населени места на 9 области – Хасковска, Старозагорска, Пловдивска, Благоевградска, Смолянска, Кюстендилска, Пернишка област, Врачанска и Ловешка. Последните две огнища са първите в Северна България установени при 210 говеда в стада с общо 2339 говеда”, информира д-р Йорданов.

   „В следствие на извършена ваксинация броят на ЕО в първата засегната територия рязко намаля и се предполага, че епизоотията ще бъде силно ограничена. Продължава да е усложнена ситуацията в Благоевградска област. В 12 стада има случаи на болестта заразен нодуларен дерматит 2 до 3 седмици след ваксинацията. По данни, получени от ОДБХ Кюстендил и Благоевград в стада третирани с репеленти почти няма случаи на ЗНД. Би трябвало по-голяма част от средствата предназначени за борба с векторите да бъдат използвани за закупуване на репеленти. Използването на репеленти се очертава като най-важна мярка за ограничаване на тази векторна инфекция”, допълни още той.

   Д-р Йорданов сподели още, че има данни за укриване на заболели говеда от фермерите. Някои фермери не обявяват пред органите на БАБХ за животни със съмнителни признаци и в тези области има поне още 20 ЕО.

   Д-р Йорданов запозна присъстащите със Заповед № РД11-1047/13.06.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев. 19 000 броя дози ваксина срещу заболяването заразен нодуларен дерматитдерматит по говедата ще бъдат предоставени на ОДБХ за област Разград. Той апелира да се направи максимално добра и качествена организация, за да приключи максимално бързо ваксинацията, за да се предотврати навлизането на това заболяване на територията на област Разград, да се защитят фермери, животновъди и бизнеса.

   По отношение на ваксината, която ще се използва срещу заразния нодуларен дерматит, д-р Йорданов информира, че е „жива ваксина“ Lumpyvax, производство на Южна Африка. Няма противопоказания и е предназначена за говеда и телета. Ваксинация срещу ЗНП по ЕПЖ се прилага след констатиране на заболяването на територията на страната и разрешение от ЕК. Животните придобиват имунитет за 28 дни.

   След обсъжданията и дискусиите, които се проведоха по време на заседанието, членовете на комисията решиха информацията за предстоящото ваксиниране на едрите преживни животни в областта, срещу заболяването заразен нодуларен дерматит, да достигне максимално бързо до кметовете на общините на територията на областта.

   Областният управител да уведоми кметовете за датата на предстоящите ваксинации на територията на съответната общинаи от тях дабъде поискано пълно съдействие на ОДБХ – Разград.  

   На днешното заседание бе актуализиран и приет Правилник за работата на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.

   По предложение на зам. областния управител Виолета Тодорова, за членове на Областната епизоотична комисия единодушно бяха избрани д-р Стойко Колев – председател на БВС, д-р Димитър Обидински – председател на Областен консултативен съвет по животновъдство и д-р Никола Досев – представител на Националния съвет на БВС.Към началото на страницата