Предстояща работна среща

17.06.2016

   На основание чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията, с цел създаване на организация за изготвянето на Областен план  за превенция на престъпността за периода 2016-2018 г., на 23.06.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 712 на Областна администрация Разград ще се проведе  работна среща между представителите на местното самоуправление и териториалните структури на изпълнителната власт, имащи отношение към опазване на обществения ред и сигурността на населението.

   Въпросите, които ще бъдат обсъдени на работната среща:

  • Методология за изготвянето на  Областен план за превенция на престъпността (2016 г. – 2018 г.), в съответствие с Плана за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016 г. – 2018 г.
  • Указания към кметовете на общините за изготвяне на  Планове за работа на Местните комисии за обществен ред и сигурност.
  • Методически указания за практическо прилагане на проблемно ориентиран подход за осигуряване на ред и сигурност в партньорство с обществото.


Към началото на страницата