Зам. областният управител Виолета Тодорова взе участие в дискусионен форум на тема „Интеграция на пазара на труда на малцинствата”

22.06.2016

   На 21 юни, зам. областният управител Виолета Тодорова взе участие в дискусионен форум на тема „Интеграция на пазара на труда на малцинствата”, иницииран от най-голямата социално отговорна организация КНСБ, заедно с Фондация Фридрих Еберт.

   Форумът се проведе в Конгресен център „Глобус”, зала „Европа”, гр. София.

   В него  участваха още Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Пенчо Хубчев – координатор проекти във Фондация Фридрих Еберт, Юлия Симеонова - изпълнителен секретар на КНСБ, Диана Найденова - главен експерт при КНСБ, Грациела Ранкова – председател на Регионалния съвет на КНСБ в Разград, представители на държавни институции, работодатели, кметове и представители на кметства от населени места с преобладаващо ромско население, които дискутираха интеграцията на ромите в образованието, в заетостта и местната промишленост.

   Проблемът е много сериозен за българското общество, тъй като ромите са 325 хиляди от населението на България. В момента тяхната заетост е само 22% и то предимно в три сектора: строителство за мъжете, прибиране на селскостопанска продукция за жените - комунални дейности и събирачи на диворастящи билки и плодове. Това показва, че секторната заетост е много ограничена, а в същото време в индустрията и други по-значими сектори има необходимост от работна ръка. Тези данни бяха посочени на форума от присъстващите работодатели от "Доверие Обединен холдинг" АД , „Марицатекс“ АД, „Пирин-Текс“ ЕООД, „Си Комерисиал 7“ ЕООД и други.

   Представителят на Министерството на труда Елка Димитрова  задълбочено и подробно запозна присъстващите с бъдещите мерки на пазара на труда, чрез НПДЗ и ОПРЧР, които ще дадат възможност за увеличаване и разнообразие на заетостта при ромското население.

   Мартин Мартинов от сдружение „Орома“ – Самоков, сподели, че, за да се говори за интеграция трябва да се започне от детската градина, така ще се увеличи отговорността и съпричастността на ромите към обществото. Особено важно е образованието за ромите и то преди всичко професионалното образование, което трябва да започва от 6-ти клас.

   Заместник-кметът на Кнежа – Капка Митева, сподели, че отношението на местните власти към проблемите на ромите е особено важен елемент за развитието на една община. В Кнежа имат сериозни успехи, тъй като са възприели решаването на всеки проблем да минава през широко обсъждане със смесеното население в града.

   В заключение участниците във форума приеха план за действие за интеграция на ромите на пазара на труда и в образованието, който да включва както законодателни, така и реални действия, което ще доведе до увеличаване на образователното ниво и заетостта при малцинствата.Към началото на страницата