Работна среща за изготвяне на Областен план за превенция на престъпността

23.06.2016

  Днес, 23 юни, в заседателната зала на Областна администрация Разград се проведе  работна среща, председателствана от Областния управител Манол Кившанов, между представители на местното самоуправление и териториалните структури на изпълнителната власт, имащи отношение към опазване на обществения ред и сигурността на населението.

   Срещата се проведе на основание чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията, с цел създаване на организация за изготвянето на Областен план  за превенция на престъпността.

   По разпореждане на министъра на вътрешните работи, г-жа Румяна Бъчварова и във връзка с проведени срещи с директорите на областни дирекции на МВР, началниците на районни управления, областните управители, представителите на местната власт и Националното сдружение на общините, в рамките на инициативата „Заедно в превенцията на престъпността”, е необходимо изготвяне на Областен план  за превенция на престъпността за периода 2016-2018 г.

   На централно ниво е изготвен план с 113 мерки, предоставени от всяко министерство и институция. Намерението е по аналог да се разработи този модел във всяка област и община.

   На работната срещата беше обсъдена Методология за изготвянето на  Областен план за превенция на престъпността(2016г. – 2018г.), в съответствие с Плана за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за периода 2016г. – 2018г.

   Указания за изготвяне на  Планове за работа на Местните комисии за обществен ред и сигурносткъм всяка община, както и методически указания за практическо прилагане на проблемно ориентиран подход за осигуряване на ред и сигурност в партньорство с обществото, бяха предоставени накметовете на общинитена територията на областта.

   Копие от Областния план за превенция на престъпността, трябва да се изпрати до 30 юли 2016 г. на Главна дирекция „Национална полиция”, като на тримесечие се докладва на министъра на вътрешните работи за изпълнението му.Към началото на страницата