Стоян Ненчев - Проектната готовност за стадион „Лудогорец Арена” ще бъде реализирана в близки срокове

31.01.2014

 При стойност 20 милиона лева, държавата и община Разград ще участват с 4 млн лева. Има предварителни уточнения, че е възможно реализацията на публичната програма „Растеж и устойчиво развитие” да включи отделни подобекти /отделни трибуни или отделни други сгради и съоръжения на стадиона/ като част от изграждането на целия комплекс

Областният управител запозна представителите на медиите с поименния списък с проектите, предложени от общините в Област Разград от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие”. За област Разград 26-те предложения, които вече са внесени са в размер на 25 314 000 лв. Охарактеризира ги, че от една страна са включени обекти, които ще помогнат за създаване на добри условия за развитието на бизнеса. Илюстрира казаното с два обекта в Разград, в които е предвидено - Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП  "Бизнес зона "Перистър" - част пътна, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, вертикална планировка и газопроводна мрежа в квартали 667, 668, 669, 671 и по улици на квартали 668 /Източна и Западна промишлени зони/. Акцент в предложенията е Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена", гр. Разград. (4 млн. лв. с ДДС, в т. ч.  3 млн. лв за първа фаза и 1 млн. лв. за втора фаза). Припомни, че още през есента при посещението на премиерът Пламен Орешарски от страна на кмета и от страна на Областния управител бяха поставени акценти върху два проблема Стадиона и Филхармонията, които Стоян Ненчев заяви, че са на път да бъдат решени.

За другите общини на територията на Област Разград са предвидени доста голям брой обекти, различни по характер. Акцент в тях е подобряване публичната инфраструктура; има заложени идеи за подобряване на пътната инфраструктура и то от ІV-класна пътна мрежа и да бъде организира по-добре дейността по събиране и третиране на битовите отпадъци.

Общините трябва да осигурят проектна готовност, за да може да стартират процедурите, които предхождат и ще съпътстват изграждането на тези обекти. До края на месец февруари, възможно е и по-рано, МС трябва да утвърди поименния списък. Следва: авансово превеждане на определените финансови ресурси на общините, което означава, че те могат и следва да стартират процедурите с обществените поръчки, определянето на изпълнители и започването на конкретната работа по всеки обект.

Областният управител информира, че проектната готовност за стадиона ще бъде реализирана в близки срокове. Този обект се изгражда на базата на договореност между ръководството на ПФК „Лудогорец” 45 АД, държавата и общината. При стойност 20 милиона лева, държавата и община Разград ще участват с 4 млн лева. Има предварителни уточнения, че е възможно реализацията на публичната програма да включи отделни подобекти /отделни трибуни или отделни други сгради и съоръжения на стадиона/ като част от изграждането на целия комплекс.

Ненчев заяви, че като Областен управител ще следи за хода на изграждането на тези дейности и на всеки три месеца ще информира специалната Междуведомствена комисия към Министерството на финансите за изпълнението на работата по отделните проекти.

Ако бъдат констатирани забавяния и пропуски в реализирането на проектите Междуведомствената комисия ще пренасочва определени ресурси от едни обекти към други. Ако в Област Разград  работата се върши добре е възможно да има и допълнително финансиране на обектите, анонсира Ненчев.

Проектът за Стадиона е преходен. За 2014 г. се предвиждат 3 милиона лева и 1 милион лева за 2015 г.

Ако инвестиционната програма сработи и се констатира, че тя дава желаните резултати, изразено е намерение от премиера Орешарски – да бъде продължена и през 2015 година. Този въпрос е коментиран с кметовете на общини да имат готовност при откриване на такава програма и през 2015 г. също да подготвят допълнително свои проекти.

Дадена е възможност и на министерствата и агенциите също да кандидатстват по програмата. За област Разград отделно има предложения и се търсят възможности за финансиране на  пътната инфраструктура от Републиканската пътна мрежа. Включени са ІІ - класния път Търговище – Разград; Разград – Кубрат – Тутракан и Разград – Попово, както и пътят от с. Владимировци до границата с Община Исперих. Кои ще бъдат утвърдени ще стане ясно следващите дни, коментира още Стоян Ненчев. Той направи заключение, че при ресурс по програмата от 350 милиона лева ще се конкурират обекти за над 2 милиарда лева. „Не сме се увличали в прекомерност”, заяви областният управител, визирайки предложените обекти от област Разград.Към началото на страницата