Предстоящо заседание

07.09.2016

   На 09.09.2016 г. (петък), от 10.30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград,ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, при следния

Дневен ред:

1. Запознаване с писмо на Министъра на вътрешните работи и Председател на държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Докладва: Нурие Црънгалова – Зам. областен управител и зам. председател на Обл.КБДП    

2. Информация за ПТП, с участието на деца в Област Разград през настоящата година.

Докладва: Диян Симеонов - Началник сектор „Пътна полиция"

3. Информация за обучението и възпитанието на учащите се по проблемите на безопасността на движението по пътищата и опазване живота и здравето им от пътно-транспортни произшествия.

Докладва: Атанас Дончев - Началник на РУО гр. Разград

4. Информация за предприетите мерки по обезопасяване на пътните участъци около детските градини и училищата в община Разград.

Докладва: Станимир Стоянов – Главен експерт „Транспорт” в община Разград  

5. Приемане на правилник за дейността на Обл. КБДП.     

Докладва: Нурие Црънгалова – Зам. областен управител и зам. председател на Обл.КБДПКъм началото на страницата