Без консенсус за председателското място на РИК – Разград

08.09.2016

   Днес, 08.09.2016 г., Областният управител Манол Кившанов проведе консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия (РИК) – Разград в изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 3427-ПВР/НР от 26.08.2016 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), във връзка с насрочените избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и на национален референдум на 6 ноември 2016 година.

   Присъстваха упълномощени представители на ПП „ГЕРБ” – д-р Валентин Василев, Коалиция „БСП лява България” – Наско Анастасов, ПП „ДПС“ – Севгин Шукри, Коалиция „Реформаторски блок“ – Рейхан Вели, Коалиция „Патриотичен фронт“ – Димитър Димитров, Коалиция „България без цензура“ – Владимир Димитров,  ПП „Атака” – Георги Димитров и  Коалиция „АБВ“ – Пламен Томов. 

   Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

   Съгласно решение на ЦИК, РИК Разград ще се състои общо от 13 членове, включително  - председател, двама заместник-председатели, секретар и девет души членове. Разпределението на квотите между партиите и коалициите е следното: за ПП ГЕРБ – 4 членове, за Коалиция „БСП лява България” –  2 членове , за партия „ДПС” – 2 членове, за коалиция „Реформаторски блок” – 1 член, за коалиция „Патриотичен фронт“ – 1, за Коалиция „България без цензура“ – 1, за партия „Атака” – 1 член и за „АБВ” –1 член.

   След направената проверка на представените документи, станаха ясни и предложенията.

   От ПП „ГЕРБ” предлагат за председател на РИК Радка Радева Башакова, а за членове на РИК - Юлиян Стойчев, Красимир Атанасов и Диана Йорданова. Упълномощеният представител на ПП „ДПС” Севгин Шукри също поиска председателското място, като предложи в основния състав на РИК да бъдат включени Нергин Хамдиев и Ирфан Ахмедов. „БСП лява България” предлага за секретар на РИК Любица Бочева и за член Катинка Матеева. От името на Коалиция „АБВ” за член на комисията е предложен Мирослав Цочев Добрев. Коалиция „Патриотичен фронт“ предлага за член на РИК Светлана Недялкова Неделчева. Коалиция „България без цензура“ предлага в състава на РИК да бъде включен  Антон Монев. Коалиция „Реформаторски блок” предлага за член на РИК Бенан Шазиев Фетов. Предстои представителят на партия „Атака да направи писменото си предложение за представител на РИК.

   Предвид факта, че не беше постигнат консенсус между ПП „ГЕРБ” и ПП „ДПС” за позицията председател на РИК, протоколът ще бъде изпратен на ЦИК за определяне състава на РИК Разград. Срокът за обявяване на решението е 16 септември.Към началото на страницата