Областната комисия по безопасност на движението по пътищата заседава днес

09.09.2016

    Днес, 9 септември, в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което бяха обсъдени превантивните мерки, които трябва да се предприемат, за да се предотвратят пътните инциденти с деца в началото на учебната година.

   Заседанието беше председателствано от заместник областния управител Нурие Црънгалова.

   По време на срещата г-жа Црънгалова запозна присъстващите с изпратено до всички Областни управители писмо от Министъра на вътрешните работи и Председател на държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата г-жа Румяна Бъчварова, в което се апелира да се положат усилия да се привлече вниманието на обществеността, на родителите, на учителите, на институциите, организациите и на общинските власти за създаване на условия за провеждане на активни действия за обучение и опазване на децата от пътно-транспортни произшествия. Предложенията в него касаят още предприемане на конкретни действия за създаване на образцова организация и сигнализация на движението в районите на учебните заведения, които да подпомагат и предпазват децата. Да се подкрепят и окуражат общинските власти за предприемане на конкретни действия за опазване живота и здравето на децата в населените места.

    По време на комисията Синан Тахсинов - началник сектор в ОДМВР - Разград представи информация за пътнотранспортната обстановка и АНД на територията на областта, за периода от 01.01.2016 г. до 31.07.2016 г.

   Той изтъкна, че на територията на областта в посочения период са настъпили общо 301 ПТП с, от които 75 тежки, с 11 загинали и 86 ранени граждани. Акцентирано бе и на това, че в сравнение със същия период на предходната година общият брой на пътните инциденти се е увеличил с 16,94 %, броят на загиналите е с 4 повече, а ранените са се увеличили от 84 на 86.

   За периода от 01.01. до 31.07.2016 г., на територията на област Разград са настъпили 7 ПТП, с участието на деца на възраст от 1 до 18 години. Следствие на настъпилите произшествия няма загинали деца, 12 са ранени.

   Като основни причини за произшествията бяха посочени несъобразената скорост с пътните условия, неспазване правилата за предимство, управление на МПС от неправоспособни водачи и след употреба на алкохол, технически неизправни ППС.

    Синан Тахсинов подчерта, че през есенно-зимния период контролната дейност ще се насочи към пешеходци, МПС отнемащи предимство на пешеходци, както и към ППС с животинска тяга, по отношение на светлоотразителните елементи.

   По втора точка от дневния ред, представителят на РУО – Разград Николай Миланов представи информация за обучението и възпитанието на учащите се по проблемите на безопасността на движението по пътищата и опазване живота и здравето им от пътно-транспортни произшествия.

    Г-н Миланов запозна присъстващите със системата на организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена на 31.08.2016 г. от министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева.  

   Информация за предприетите мерки по обезопасяване на пътните участъци около детските градини и училищата в община Разград, представи и Станимир Стоянов – главен експерт „Транспорт” в община Разград, от която стана ясно, че от 07.09.2016 г. е започнало освежаване с пътна боя на пешеходните пътеки пред детските градини и училищата на територията на община Разград, прегледани са и отремонтирани всички предпазни парапети от висок тип, прегледани са всички пътни знаци към подходите на детските градини и училищата, ежедневно се проверява изправността на светофарните уредби и при констатирана неизправност се отремонтират в най-кратки срокове.

   Директорът на Регионалната дирекция на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в Разград г-н Белгин Шукри сподели, че в момента се извършва проверка за изправността на всички автобуси на територията на областта, превозващи деца. Проверката ще приключи до 12.09.2016 г.

   В хода на заседанието беше приет Правилник за дейността на Обл. КБДП.Към началото на страницата