Предстоящо заседание на Областния оперативен екип към Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград

10.09.2016

   На 13 септември 2016 г.,от 10,00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград,  ще се проведе заседание на Областния оперативен екип (ОЕЕ) към Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН), при следния дневен ред:

1.    Представяне и обсъждане на подробен план за работа на ОЕЕ– Светлин Симеонов – Секретар на ОЕЕ и главен експерт в Областна администрация Разград;

2.  Представяне на предложение на СНЦ „Център на НПО в Разград” за подобряване на информираността на жертвите г-ца Диляна Георгиева – член на ОСПДН;

3.    Представянена добра практика: организиране на мобилни приемни в населени места в област Разград от Консултативният център по проблемите на домашното насилие – г-н Георги Милков – Председател на УС на СНЦ „Център на НПО в Разград”;

4.     Представяне на информация за работа по случаи на домашно насилие през месец август 2016 г. на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в град Разград г-ца Диляна Георгиева – член на ОСПДН;

5.     Разни.Към началото на страницата