Създаване на Областен съвет за намаляване риска от бедствия

13.09.2016

   Съгласно Заповед № ОМП - 006/01.09.2016 г. на Областния управител на област Разград, предстои създаване на Областен съвет за намаляване риска от бедствия. 

   Първото заседание на съвета ще се проведе на 16.09.2016 г., от 10.30 ч. в зала № 712 на Областна администрация, при следния дневен ред:              

  1. Запознаване с дейностите на институциите, имащи отношение към  Закона за защита при бедствия.
  2. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Областен съвет за намаляване риска от бедствия.


Към началото на страницата