Стоян Ненчев: От областите в страната Разград е на V място по обем на ресурса

07.02.2014

Разград, с обща сума от 5 300 000 лева, се нарежда на VІ място по одобрен финансов ресурс. Заедно с депутат Буруджиева, ще се търсят възможности чрез различните министерства и агенции за осигуряване на финансиране на останалите обекти на предложенията, които не са одобрени

Министерски съвет утвърди на 05.02.2014 г.  проектите от общините в Област Разград по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие”. От заявените 26 проекти - 16 са одобрени за финансиране. Това е един много добър показател и ни дава основание да твърдим, че вносителите – кметовете на общини са се подготвили добре в изготвянето на документите за кандидатстване по тази програма, отчете Областният управител Стоян Ненчев.

Тези проекти обхващат всички 7 общини на територията на областта. В тях са включени, като например двата обекта в Община Разград: Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП "Бизнес зона "Перистър""- част пътна, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, вертикална планировка и газопроводна мрежа; Рехабилитация на улична инфраструктура в Източната и Западната промишлени зони гр. Разград. Това са две от важните промишлени зони на Разград и това, което предстои да се реализира ще даде възможност за по-добри условия за бизнеса.

В обектите за всички общини са включени средства както за подобряване на жизнената среда в общините Кубрат, Завет, Лозница, така и за извършване на строителство по пътната инфраструктура на пътищата от ІV – класна пътна мрежа, като тези в общините Лозница и Самуил. Показател, че правителството помага на малките общини.

Сред одобрените проекти има такива, които са свързани с образованието и спорта. Включени са училища, които ще бъдат доизградени и ремонтирани.

С особено удовлетворение Стоян Ненчев подчерта реалния факт за началото на сбъдването на една мечта не само на хората от Разград, но и от областта – Разград да има уникално спортно съоръжение – стадиона „Лудогорец Арена”.

Областният управител отправи апел към кметовете – „Уважаеми кметове, сега  Вие сте на ход и от Вас се очаква в най-кратки срокове да създадете необходимата организация за изготвянето на всички документи, които са свързани с тези обекти, проекти, проекто-сметна документация, за да може да стартират и тръжните процедури, така че сумата от 15 890 740 лева да бъде усвоена до 15.12.2014 г.”

За по-голямата част от тези обекти има изготвена проектна документация, коментира Ненчев.

Предстои голямо изпитание за общинска администрация Разград и за ръководството на ПФК „Лудогорец” 45 АД. След проведени разговори Областният управител има уверението на братя Домусчиеви, че през месец март изготвянето на нужните документи ще бъде вече факт. На този обект Община Разград трябва да реализира 3 милиона лева.

Според направената съпоставка на ресурса и на сумите, които са определени за област Разград и за областният център Разград показва следното:

От областите в страната Разград е на V място по обем на ресурса, след областите Враца, Кюстендил, Смолян и Кърджали. Това показва идеята на правителството да се подпомогнат региони, които имат нужда от догонващо развитие.

Разград, с обща сума от 5 300 000 лева, се нарежда на VІ място по одобрен финансов ресурс.

Стоян Ненчев сподели, че списъкът е бил предмет на обсъждане с депутат Т. Буруджиева и подчерта нейния голям принос и подкрепа, за да стане днес то факт. Съпричастност е проявена и от народните представители от ДПС – д-р Нигяр Джафер и Хами Хамиев.

Заедно с депутат Буруджиева, ще се търсят възможности чрез различните министерства и агенции за осигуряване на финансиране на останалите обекти на предложенията, които не са одобрени. Ненчев визира – изграждането на физкултурен салон в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” – Разград.

Предстои авансово превеждане на част от сумите, за да могат да стартират всички процедури. Областният управител ще информира периодично за резултатите от проверките и за проблемите, които трябва да бъдат отстранени.

При добро изпълнение ще има възможност да се пренасочват средства от обекти, които не са осигурени с ресурс и добра организация, припомни Ненчев.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК, УТВЪРДЕН ОТ МС НА 05.02.2014 г.,  на проекти от общините в Област Разград, по Публична инвестиционна програма " Растеж и устойчиво развитие"Към началото на страницата