Стартира санирането на два блока в град Кубрат по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

17.09.2016

   На 16 септември 2016 г., в Кубрат тържествено беше открита строителната площадка за извършване на дейности за повишаване на енергийната ефективност в блоковете „Хан Кубрат” и „Ангел Кънчев”.

   Това са първите блокове в община Кубрат, в които собствениците на самостоятелни жилищни обекти създадоха Сдружение на собствениците и сключиха договор за участие в Програмата.

   Стартиращите строително-монтажни работи ще включват внедряване на енергоспестяващи мерки, като топлинно изолиране (саниране) на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.), подмяна на дограма (врати, прозорци, обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.), въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части, конструктивно укрепване в случай на нужда и др.

   Броят на регистрираните сдружения на собственици в област Разград вече е 38, подписаните договори за целево финансиране са 20, а броят на жилищните сгради в областта със стартирали СМР са 5.Към началото на страницата