Областният управител Манол Кившанов откри модерна кравеферма в с. Веселец

30.09.2016

   Днес, 30.09., Областният управител Манол Кившанов преряза лентата на модерна кравеферма на „Агросис” ООД, построена на празен терен в с. Веселец, в съответствие с всички европейски изисквания.

   Кравефермата е изградена след успешното реализиране и финализиране на спечелени проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2013-2017 г. за построяване и оборудване на кравекомплекс за 800 бр. дойни крави и по подмярка 4.1 от мярка 4 от ПРСР 2014-2020 г. за изграждане на обслужващи пътища към кравекомплекс за 800 бр. крави и за купуване на земеделска техника. 

   В кравефермата се отглеждат 700 животни от елитната френска комбинирана порода Монбелиард – 500 дойни крави, юници и подрастващи телета за разплод. Цялостната информация за кравефермата се обработва чрез софтуер, специално изготвен за нея и не може да бъде използван за други. Тя съдържа подробни данни за всяко животно в индивидуален картон, за добито мляко по дни и месеци, за производствените процеси и др.

   Модерната доилна зала е с паралелен тип доене DeLaval Parallel, отговаряща на съвременните стандарти за бърз трафик на кравите, големина на стадото и изискванията за качество при доене. Тя е доставена и монтирана от фирма „Агритоп“ – София. В нея се доят едновременно 2 х 12 животни, а добитото мляко се събира в десеттонен танкер. Животните минават предварително през ваната за дезинфекция преди да влязат в доилната зала.

   Кравефермата има собствен водоизточник, което е важно предимство от икономическа гледна точка.

   В обръщението си към ръководството на фирмата и гостите на събитието, г-н Кившанов подчерта, че тази модерна кравеферма е доказателство, че модерните технологии започват да навлизат и в кравефермите в област Разград и че инвестициите в тази насока са изключително важни за развитието на животновъдството в нашата област и разрешаването на основния проблем на селските райони – обезлюдяването.

   „Пожелавам ви този модерен животновъден комплекс да ви донесе много и добри партньори, да достигнете максималния млеконадой и да привлечете много млади хора, които да са двигателя за развитието на животновъдството в региона”, каза още Областният управител.Към началото на страницата