Областна администрация Разград с участие в Регионална информационна среща за Иновационната стратегия

03.10.2016

   Представители на Областна администрация Разград, бизнес зона „Перистър”, регионални институции, местни власти и бизнеса от област Разград взеха участие в проведената на 30 септември 2016 г., Регионална информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС) 2014 – 2020 г.

   Събитието беше организирано от Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката, с участието на заместник-министъра на икономиката Даниела Визиева.

   На срещата присъстваха и представители на бизнеса, академични среди, научно-изследователски институти и звена, висши учебни заведения, неправителствени организации, общински администрации и др. от областите в Северен централен район.

   Зам. министър Визиева посочи, че ИСИС ще бъде реализирана чрез финансовите инструменти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и Националния бюджет в рамките на тригодишната бюджетна прогноза, Националния иновационен фонд и Националния фонд за научни изследвания.

   На срещата бяха представени предстоящите конкурсни процедури за проектни предложения по тези програми и насоките за интелигентна специализация, идентифицирани в ИСИС. Подчертано беше, че предимство ще бъде дадено на проекти, които попадат в приоритетните тематични области на ИСИС.

   Съгласно ИСИС, тематичните области на интелигентна специализация на област Разград са „Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.Към началото на страницата