ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

18.10.2016

   На 19.10.2016 г. (сряда), от 10.30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, при следния

Дневен ред:

    1. Обсъждане предложението на Кмета на Община Самуил за промяна в съществуващо маршрутно разписание № 06101 на автобусна линия Ножарово – Исперих и обратно, с часове на тръгване от с. Ножарово – 7.30 часа, и обратно от Исперих – 11.00 часа, от областната транспортна схема.

                                              Докладва:
                                                              Д-р Бейтула Сали – кмет на Община Самуил

2. Приемане на Правила за работа на Областната комисия по транспорт.     

                                            Докладва:
                                                           Нурие Црънгалова – Зам. областен управител и зам. председател на Обл. КТ


Към началото на страницата