Областната комисия по транспорт заседава днес

19.10.2016

   Днес, 19.10.2016 г., в заседателната зала на Областна администрация Разград се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, председателствано от зам. областния управител Нурие Црънгалова, която запозна присъстващите с дневния ред:

1.Обсъждане предложението на Кмета на община Самуил за промяна в съществуващо маршрутно разписание № 06101 на автобусна линия Ножарово – Исперих и обратно, с часове на тръгване от с. Ножарово – 7.30 часа, и обратно от Исперих – 11.00 часа, от областната транспортна схема.

2. Приемане на Правила за работа на Областната комисия по транспорт.

   Комисията разгледа и обсъди предложението на кмета на община Самуил д-р Бейтула Сали.

   Единодушно, без възражения членовете на комисията приеха промяната в съществуващото маршрутно разписание. Часът на тръгване от с. Ножарево се запазва на 7.30 часа, а часът на връщане от гр. Исперих се променя от 11.00 часа на 12.30 часа. Поради намаления пътникопоток, линията ще се изпълнява три пъти в седмицата – понеделник, сряда и петък.

   След утвърждаване от Областния управител ще започне изпълнението на визираната промяна.

   На заседанието днес бяха приети и Правила за организацията и дейността на Областната комисия по транспорт.Към началото на страницата