Областният управител свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

07.11.2016

   Областният управител свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград на 08.11.2016 г., (вторник) от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния дневен ред:

  1. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Завет.
  2. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кубрат.
  3. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциация по В и К за 2017 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
  4. Други.


baner1
Към началото на страницата