Предстоящо заседание на Постоянната областна комисия за развитие на младежта и спорта в област Разград

09.12.2016

На 13.12.2016 г., /вторник/, от 09.30 часа в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна комисия за развитие на младежта и спорта в област Разград, при следния дневен ред:

1. Определяне на 10-те най-добри спортисти на област Разград, най-добър треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезател за 2016 г.;

2.   Разни.

   Определянето на десетте най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезател на област Разград за 2016г. ще бъде извършено въз основата на подадени в Областна администрация Разград номинации от общинските администрации на територията на област Разград, по приетата на заседанието на Комисията на 16.12.2015 г. методика.Към началото на страницата