Стартира проект „Активни младежи – силни позиции“

14.12.2016

    Днес, 13 декември 2016 г. (вторник) от 14.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград се проведе пресконференция за стартиране на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, град Разград, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

   Събитието се проведе със съдействието на Областна администрация Разград, като участие взеха представители на местните медии, неправителствения сектор, местни и регионални власти и Областен информационен център Разград.

    Целта на проекта е активизиране на младите хора в селата Голям извор и Хърсово, община Самуил и мултиплициране на модела в други малки населени места в общината.

    Мястото на изпълнение на проекта е с. Голям извор, с. Хърсово, с. Самуил и гр. Разград.

   В целевата група на проекта ще бъдат включени 40 младежи от с. Голям извор и с. Хърсово, както и 60 младежи от други малки населени места в община Самуил. Повечето от тях са представители на уязвими общности като етнически малцинства, хора с увреждания и др.

   В рамките на проекта се планират следните основни дейности:

  • Провеждане на срещи-дискусии с младежи от с. Голям извор и с. Хърсово.
  • Провеждане на обучителни семинари за младежи от младежи от с. Голям извор и с. Хърсово.
  • Създаване на местни младежки инициативни групи в с. Голям извор и с. Хърсово.
  • Провеждане на опознавателен тур от работни срещи с местни и регионални власти.
  • Провеждане на първи инициативи от местните младежки инициативни групи.
  • Срещи за мултиплициране на модела за активизиране на млади хора в малки населени места в община Самуил.

   Продължителността на проекта е 3 месеца, а неговият бюджет е 4 254,60 лв.

    СНЦ „Феникс-Разград“ работи от дълги години в подкрепа на интеграцията на уязвими общности в област Разград и е член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, и на Звеното за мониторинг и оценка изпълнението на Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. С дейността на СНЦ „Феникс-Разград“ може да се запознаете на интернет страницата на организацията: http://www.fenix-razgrad.com/bg/.Към началото на страницата