НА СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ БЯХА НАБЕЛЯЗАНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПТИЧИ ГРИП

04.01.2017

   Днес, 04.01.2017 г., по искане на директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев, беше свикано спешно заседание на Областната епизоотична комисия.

   То беше водено от заместник областния управител Виолета Тодорова, а на него, освен членовете на комисията, присъстваха и представители на общините, на територията на областта, г-н Богомил Александров – главен оперативен директор на „Пилко“ ЕООД, г-жа Василка Френкева – управител на СД „Марвас-90 Френкеви и сие“, г-н Пламен Колев - директор на Държавно горско стопанство „Разград“и инж. Людмил Лилов - специалист по лова в ЛРС „Сокол“ - Разград.

    Днешното заседание на Областната епизоотична комисия се свиква, във връзка с констатирани три първични огнища на заболяването инфлуенца по птиците, или т.нар. птичи грип, в областите Видин, Враца и Пловдив, и Заповед № РД 09-1024/29.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

    На това основание и след проведеното днес заседание, Областният управител издаде заповед за свикване и провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии, коитода създадат необходимата организация за изпълнение на приетите от Постоянната областна епизоотична комисия на Област Разград решения, като:

   Да бъдат свикани общинските епизоотични комисии във всички общини от областта, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на съответната община; Да се предприемат мерки за биосигурност в птицевъдните обекти и за вирусологични изследвания. Извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти; Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете и контакт с диви птици. Всички хора, които имат контакт с болни птици трябва да предприемат мерки за индивидуална защита, както и профилактично лечение с противогрипни препарати след консултация с личния си лекар; Категорично се забранява достъпът до птицевъдни обекти на хора, които не са клинично здрави, в грипно, или предгрипно състояние, поради възможност от комбинация с вирусът на инфлуенцата и усложнения при човешкото здраве; Да се организират съвместни проверки на представители на ОДБХ-Разград с представители на орнитоложки дружества, ловно-рибарски дружества и държавни лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици; Да се забранят всякакви пазари на птици, както и транспортирането на домашни птици; Да се ограничи достъпа на външни лица, както и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

   Утре заповедта ще бъде изпратена на всички кметове на общини на територията на област Разград.

   Болестта „птичи грип“ се пренася от дивите прелетни птици, които ежегодно мигрират. Те не боледуват, а само пренасят причинителя. Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици или птичи продукти. При контакт със заболели птици и неспазване на лична хигиена могат да заболеят стопаните или членовете на техните семейства.

    Огнища на болестта са регистрирани в 13 държави, най-много в Германия и Унгария.

   Д-р Драмалиев информира, че тази година това заболяване е влязло и във фермите и за първи път има такова масово измиране на птици.

    В България от 16 декември досега са регистрирани 15 огнища. Най-много са огнищата на заразата в Пловдивско, където са поразени седем стопанства за птици.

    Във Видинска област има четири огнища при домашни птици, във Враца е поразена ферма за зеленоглави патици мюлари, в Монтанска и Софийска област – по едно стопанство за домашни птици, констатирано е и едно огнище на болестта при диви птици в Област Ямбол, където са намерени мъртви две чапли.

   В Пловдив, от съображения за сигурност вече е започнало хуманното умъртвяване на всички птици във фермите, в които не са въведени мерки за биосигурност в радиус 1 километър около констатираните огнища. Концентрацията на заболяването в Пловдив се дължи на многото ферми - повече от 110 на територията на областта. Птиците в тях надхвърлят 650 хиляди.Огнищата са във ферми за патици в Белозем, Момино село, Раковски, Скутаре, Пъдарско, Маноле и Манолско Конаре са селищата, в които птиците са дали положителни проби на заболяването инфлуенца.

   Със съдействието на органите на МВР и ДАНС е въведен контролно-пропускателен режим на всички пътни превозни средства в 3-километровата предпазна зона около фермите с констатирано наличие на птичи грип.

    Д-р Драмалиев раздаде брошури, издадени от Министерство на земеделието и храните и БАБХ, с информация за заболяването „птичи грип“ – какво представлява, как се проявява при птиците, как се разпространява и как да се предпазим.Към началото на страницата