Отлагане на заседанието на Комисията по заетост, свикано за 06.01.2017 г.

06.01.2017

Във връзка с влошените метеорологични условия и затруднената пътна обстановка, заседанието на Комисията по заетост Разград,  свикано за 06.01.2017 г. се отлага за следващата седмица. Датата и часа ще бъдат уточнени допълнително.Към началото на страницата