Проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ навлиза в реална фаза през настоящата година

02.03.2017

    На 02.03. Областният управител, Манол Кившанов проведе работна среща с екипа на „Евростарт Да Транс“ ДЗЗД с водещ партньор „Евростарт 2008“ЕООД. Дружеството е определено за изпълнител на техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги и мониторинг по време на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

    Проектът за обезвреждане на над 4 хиляди тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна навлиза във фаза на реално изпълнение през тази година. Той е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

   Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси). Пестицидите в складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и сега предстои да бъдат преопаковани за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе.

    Целият процес ще бъде под контрола на високо квалифицирани специалисти и се гарантира, че ще е напълно безопасен за околната среда и за хората. Преопаковането ще се извърши от персонал, който е добре подготвен за изпълнението на подобни операции. След това пестицидите ще бъдат изнесени извън пределите на страната за изгарянето им в специализирани инсинератори, каквито в България все още няма. Самите складове, в които досега са били съхранявани, ще трябва да бъдат обезвредени и санирани. Така ще се реши един дългогодишен проблем и страната по напълно безопасен начин ще се освободи от тонове опасни вещества.

    Целта на работната визита в Разград, на която присъства и представител на РИОСВ – Русе е оглед на част от предвидените за третиране складове, които са с различна собственост – държавна, общинска и частна. На този етап в програмата са включени общо седем склада на територията на областта, намиращи се в гарова промишлена зона гр.Разград, с. Владимировци - община Самуил, с.Балкански - община Разград, с. Езерче - община Цар Калоян, с.Тръбач - община Лозница и гр.Завет. Ориентировъчното количество на предвидените за събиране и унищожаване на негодните и опасни за околната среда препарати е около 180 тона.

    През следващите няколко месеца предстоят тръжни процедури за избор на изпълнители на техническата дейност по събирането , опаковането и извозването на препаратите с тенденция за ликвидирането на всички регистрирани складове на територията на страната.Към началото на страницата