Предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград

06.03.2017

    Областният управител Манол Кившанов свиква редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград на 07.03.2017 г. (вторник) от 10:30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград.Към началото на страницата