Зам. - областният управител Нурие Црънгалова откри форум на тема: „Възможности за сътрудничество между РУ „Ангел Кънчев“ и доставчиците на социални услуги в община Разград“

23.03.2017

   Тематичен форум на тема: „Възможности за сътрудничество между РУ „Ангел Кънчев“ и доставчици на социални услуги в община Разград“ се проведе днес, 23 март, в Областна администрация Разград.

   Инициативата е на Община Разград, с участието на РУ „Ангел Кънчев“ и ръководители на социални институции и организации, и е едно от събитията, които общината организира тази седмица, посветени на Световният ден на социалния работник - 21 март.

   Форумът откри Заместник областният управител Нурие Црънгалова. В своето приветствие, тя изрази удовлетвореност от това, че Областна администрация е домакин на този престижен форум и използва възможността да честити Световния ден на социалния работник - 21 март на присъстващите ръководители на социални институции и организации, и на всички, които са призвани да бъдат опора в трудните моменти на хората в неравностойно положение.

   Г-жа Црънгалова изрази съпричастност към ценностите, мисията, целите и принципите на социалната работа, свързани със социалната справедливост, правата на човека, уважението към различията между хората, справянето с предизвикателствата на живота и подобряване на благополучието им. Тя пожела на участниците ползотворна работа, повече възможности за сътрудничество и осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа на най-уязвимите членове на обществото, за тяхното благоденствие, за изграждане на едно социално по-справедливо общество.

   „Убедена съм, че този форум ще бъде изключително полезен, защото това е формулата, която ще доведе до реални положителни резултати за нуждаещите се от социални грижи в региона“, каза още Зам.-областният управител.

   Приветствие към участниците отправи и зам.-кмета на община Разград Ердинч Хасанов. Той каза, че образованието е неизменно свързано със социалната дейност и очаква в дискусията да се намерят решения за бъдещето и допирни точки за сътрудничество.

   Събитието продължи с презентация на доц. д-р Сашо Нунев за подговката на кадри в социалната сфера.  Присъстващите ръководители на социални институции и организации споделиха опит, трудности и предложения за подобряване на ефективността на социалните услуги, както и възможности за по-добро сътрудничество с доставчиците на социални услуги, което да доведе до реални положителни резултати за нуждаещите се от социални грижи.

   Последното събитие, посветено на празника на социалния работник е на 24 март, когато от 10.00 часа специалисти „Социални дейности“ от социални институции ще посетят ДГ „Зорница“, гр. Разград.Към началото на страницата