Ученици се запознаха с дейността на Областна администрация Разград и ОИЦ - Разград в рамките на проект „Твоят час”

28.03.2017

    Днес, 28 март 2017 г., Областната администрация Разград и Областнияинформационен център (ОИЦ) проведоха съвместно информационно събитие в офиса на ОИЦ.

    Присъстваха ученици в 10-ти и 11-ти клас от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” гр. Разград, обучаващи се в групите по интереси: „Бизнесът в моя град” и „Политика-икономика-предприемачество” по проект „Твоят час”, както и техни преподователи.

    Светлин Симеонов, главен експерт в Областна администрация Разград запозна участниците със структурата и функциите на институцията. Той разясни кои са основните стратегически документи на областно ниво и какъв е механизъмът на тяхното разработване. Г-н Симеонов представи множество инициативи и дейности на администрацията в подкрепа на регионалното развитие на област Разград. Той направи преглед на участието на институцията като бенефициент, целева група или партньор на неправителствени организации по програми и проекти с национално и европейско финансиране.

    Управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов разказа за дейността и услугите на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България и за нейната актуална обща инициатива „Заедно за Европа”. Той представи основните събития от кампанията, които ще се осъществят от ОИЦ в Лудогорието. Г-н Данаилов отправи покана към всички да участват в конкурса за фотоколаж „Лудогорието в Европейския съюз: 10 години по-късно”, победителите в който ще получат цифров фотоапарат и таблет.

    Участниците в срещата бяха много заинтригувани от предоставената информация и  зададоха много въпроси, на които получиха изчерпателни отговори.Към началото на страницата