Церемония по награждаване на победителите в конкурса „Великден през моите очи”, организиран от Областна администрация Разград

04.04.2017

   Днес, 04 април, с награждаване на победителите приключи конкурса „Великден през моите очи”, който Областна администрация Разград организира за трета поредна година.

   Интересът към инициативата беше голям. Общо 421 великденски рисунки на деца и ученици от цялата област се бориха за челните места, индивидуaлнo в четири възрастови групи: деца на 6 год., ученици в I-IV клас, V-VIII клас и IX-XII клас. Те изобразиха върху белия лист онова, с което свързват Великден, като показаха на всички как празнуват най-големия пролетен празник, с какво го свързват и коя е любимата им част от него.

   Със своите интерпретации всички доказаха, че традициите, наследство от нашите деди, са все още живи, защото с празниците са свързани надеждите на хората за благополучие и късмет, те сплотяват семейството, запазват и развиват християнските традиции и ценности, учат децата на българщина.

   Майсторското изпълнение на децата върху белия лист впечатли, но и затрудни журито с председател Ценка Иванова – зам. областен управител на Област Разград и членове: Румяна Иванова – художник и уредник в Художествената галерия „Професор Илия Петров”, Катя Даскалова – художник и учител по изобразително изкуство в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград, Петко Антонов – художник, учител по изобразително изкуство в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград и председател на групата на разградските художници, и Димитър Петров - библиотекар в Регионална библиотека „Професор Боян Пенев” гр. Разград.

   След прецизно оценяване на творбите, бяха излъчени и победителите, които получиха грамоти и предметни награди.

    Във възрастовата група на 6-годишните  първа награда се връчи на Моника Илиянова Момчева – ДГ „Приказка” гр. Разград. Второто място зае Харун Хюсеин Баруд – ДГ „Славейче” гр. Цар Калоян, а третото бе отредено за Ирена Стайкова – ЦПЛР „Център за работа с деца“ гр. Разград.

   За добро представяне и оригинално изпълнение в тази възрастова група бяха раздадени поощрителни награди на:

   - Мадлен Спасова – ДГ „1-ви юни“, гр. Исперих;

   - Сияна Минчева – ДГ „В. Левски“, гр. Разград;

   - Еда Мехмед Джилъз – ДГ „Славейче“, гр. Цар Калоян;

    - Ивиана Иванова – ДГ „Шестте ястребинчета“, гр. Разград;

    - Елена Александрова Александрова - ДГ „Славейче“, гр. Цар Калоян;

   - Бетюл Якубова Мехмедова – ДГ „Червената шапчица“, с. Брестовене;

   - Теодора Недялкова Късова - ДГ „Славейче“, гр. Цар Калоян;

   - Гьоркем Тунай Хасан – ДГ „Пролет“, с. Стражец;

   - Ивана Руменова Иванова - ДГ „Пролет“, с. Стражец;

   - Дарио Тодоров – ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат;

   - Дженай Мехмед – ДГ „Слънце“, гр. Исперих.

    Във втора възрастова група – I-IV клас първото място бе заето от Ерсин Ариф Идризов – IV клас – ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград и Кристиян Пламенов Светлозаров  – IV клас – ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград. Второто място от Калина Иванова Маринова – III клас – ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград и Ирем Самирова Джеватова – I клас - ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград. Трета награда се връчи на Алейна Тодорова  – I клас - ЦПЛР „Център за работа с деца“, гр. Разград.

   Поощрителни награди получиха:

   - Дамяна Иванова Георгиева - IV кл. - ОУ „Н. Икономов“, гр. Разград;

   - Берен Акиф - Iклас - ОУ „И.С.Тургенев“, гр. Разград;

    - Сечил Дикярова Ахмедова – III кл. – СУ „Хр. Ботев“, гр. Цар Калоян;

    - Едже Октаева Мехмедова – IV кл. – ОУ „И.С.Тургенев“, гр. Разград;

    - Аслъ Ахмедова – Iкл. – ЦПЛР „Център за работа с деца“, гр. Разград;

    - Дерия Сали – IIIклас – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ясеновец, общ. Разград;

    - Юлияна Юлиянова Йорданова - IIIклас - ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград;

    - Виктория Стефанова Стефанова – Iклас – ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Разград;

    - Мелиса Селманова Ибишева  – II кл. – СУ „Хр. Ботев“, гр. Цар Калоян;

    - Синем Илхан Галиб – IV клас – ОУ „Иван Вазов“ с. Веселина, общ. Лозница;

    - Ирем Исмаилова Сюлейманова IV клас - ОУ „Хр. Ботев“, с. Брестовене, общ. Завет;

    - Дария Галинова Ганева - IV клас– ОУ „Н. Икономов“, гр. Разград;

    - Мустафа Сабит Мустафа -  III клас– ОУ „Кирил и Методий“, с. Трапище;

    - Симге Ерханова – IIклас – ОУ „Отец Паисий“, с. Дянково;

   - Анел Бирсен Карани – Iклас – ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево, общ. Исперих.

   В трета възрастова група – V-VIII клас победител е Хава Адиле Мустафа – VII кл.- ОУ „Виделина“, с. Сейдол. Второто място зае Ипек Сезгинова Самиева – VIII кл. – ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград. Творбата на Алейна Картаг – V кл. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Равно, зае третото място.

Поощрителни награди се връчиха на:

   - Арзу Ахмедова Ахмедова - VII кл.- ОУ „Виделина“, с. Сейдол;

    - Изабела Атанасова - VII кл.- ОУ „Кирил и Методий“, с. Киченица;

    - Туркие Сюлейманова Уручева - VII кл.- ОУ „Виделина“, с. Сейдол;

    - Павлин Красимиров Въчев – V кл.-СУ „Хр. Ботев“, гр. Лозница;

   - Ренай Айдънова Хюсеинова – VIII кл.- ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград;

   - Гюлгюн Мустафа - VIII кл. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Равно, общ. Кубрат;

   - Мелис Нуриева Мехмедова - VII кл. - ОУ „Кирил и Методий“, с. Трапище;

   - Бурджу Назми Якуб - V кл.- ОУ „Христо Ботев“, с. Веселина, общ. Завет;

   - Даниел Спасов Събев - VII кл. - ОУ „Кирил и Методий“, с. Трапище, общ. Лозница;

   - Гамзе Алиева Алиева – V кл. СУ „Хр. Ботев“, гр. Лозница;

   - Мелих Халми - V кл.- ЦПЛР „Център за работа с деца“, гр. Разград;

   - Ерай Белгин Джемал - VIII клас - ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево.

   Първо място в четвърта възрастова група IX-XII клас се връчи на Ели Здравкова Николова – IX кл. – СУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат. Второ място на Махмуд Нихат Махмуд – X клас – ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград. Трето място на Виолин Банчев - ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград

   Всички участници в конкурса получиха грамоти за участие.

   Благодарим на всички деца, които взеха участие в конкурса и показаха, оригиналност и творчески умения.

   Пожелаваме им весело изкарване на празника и да продължават да творят, и да развиват таланта си!Към началото на страницата