Заседание на РСР на СЦР ще се проведе в Разград

07.04.2017

    Заседаниена Регионалния съвет за развитие на Северен централен  район (РСР на СЦР) ще се проведе на 11 април /вторник/, в конферентната зала на хотелски комплекс „Островче“, под председателството на Областния управител на област Разград Манол Кившанов.

     Регистрацията на участниците ще започне в 10,30 часа, а откриване на заседанието – в 11,00 часа.

    В дневния ред са включени: актуализиране на представителите на РСР на СЦР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г.; представяне на „Регионални профили 2016 г.“ – разработка на Института за пазарна икономика; формиране на работна група за анализ на демографските проблеми на територията на СЦР и планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции; информация, относно създаденото през м. февруари 2017 г. Обединение на ректорите на висшите училища от Северна България в полза на регионалното развитие; представяне на законовите изисквания относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие; актуална информация, относно степента на изпълнение на договорите с Агенция „Пътна инфраструктура“ за проектиране на автомагистрала Русе-Велико Търново и възможности за финансиране на проекта; предложение за решение РСР на СЦР за осигуряване на публичност на приетите решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за РР и др.baner1
Към началото на страницата