Изложение на паднали еленови рога във Воден

21.04.2017

    Днес, 21.04.2017 г. Областният управител Манол Кившанов бе гост на изложение на паднали еленови рога, което се проведе на територията на Държавно ловно стопанство „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР”. Представени бяха събраните през сезон 2017 паднали еленови рога от ловните стопанства в Несебър, Каракус, Правец, Росица, Сеслав и Воден, които бяха систематизирани по размери и произход.

    На изложението присъстваха още директорът на „Северноцентрално държавно предприятие“ инж. Цветелин Миланов, председателят на „Професионална ловна асоциация в България“ инж. Иван Недков, директори на ловни и горски стопанства, служители по лова и други.

    Домакинът на проявата инж. Кирил Колев сподели, че основната цел на това събитие е да се популяризира дейност, която се извършва в горите и по-специално в ловното стопанство. „Прегледът на падналите еленови рога носи много ценна информация за всички нас. Това са рогата от животни, които са живи и в момента обитават ловностопанските райони… През годините те са произвеждали много по-добри екземпляри, но нашата цел е всяка година да вдигаме нивото“, каза още инж. Колев.

    В словото си при откриването инж. Иван Недков изтъкна достойнствата на подобна инициатива и направи оценка на състоянието на популацията, както и кратък анализ за състоянието и нивото на ловното ни стопанство в момента. Той поздрави ръководството и служителите на ловното стопанство, като подчерта, че това, което са създали е с общи усилия, с упорит труд и е повод за оптимизъм. „По падналите рога се съди за много неща… Рогата на елените разказват истории… Свършили сте отлична работа, може да се гордеете с нея“, каза още инж. Недков.

    Той предложи да се подпише меморандум, с който да се обединят усилията в каузата „Благороден елен“, да се намерят начини да се привлекат и общините, да се присъединят всички, които имат отношение, обичат елените и искат да има повече и по-силни елени.Към началото на страницата