Предстоящо заседание на Областния съвет по условия на труд Разград

25.04.2017

    Във връзка с отбелязване на 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа и  по предложение на Регионален съвет Разград на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Областния управител свиква заседание на Областния съвет по условия на труд (ОблСУТ).

    Заседанието ще се проведе на 27.04.2017 г. (четвъртък) от 10.30 часа,  в зала 712 на Областна администрация Разград, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Отчет за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Разград за първото 3-месечие на 2017 г. и основни приоритети в дейността през 2017 година.

Докладва: г-жа Катя Филипова – Директор на Дирекция „ИТ” Разград

 

2. Анализ на трудовия травматизъм в Област Разград за 2016 г. и първото 3-месечие на 2017 година.

Докладва:г-н Веселин Николов – Директор на ТП на НОИ Разград 

 

3. Разни.baner1
Към началото на страницата