Областните управители на Разград, Русе, Търговище и Шумен взеха участие в бизнес форум в Бурса

25.02.2014

 Скромен в своите очаквания и с умерен оптимизъм Стоян Ненчев коментира: „За мен това е само едно добро начало и можем да отчетем резултати едва когато видим в област Разград разкрито и започващо работа предприятие, в което да бъдат ангажирани хора от Лудогорието“

Областните управители на Разград Стоян Ненчев, на Русе Венцислав Калчев, на Търговище Емел Расимова и на Шумен Венцислав Венков взеха участие в бизнес форум в турския град Бурса. Форумът беше организиран от Сдружението на бизнесмените с балкански корен в Бурса БАЛКАН СИАД.

Проведени са важни срещи, сред които с Генералния консул на България в Истанбул Александър Велев. Ненчев коментира, че с него са били обсъдени обстойно възможностите за взаимодействие между консулството и фирми/организации от 4-те области за активизиране и разширяване на стопанските взаимоотношения. Велев е изразил удовлетворението си, че за първи път се проявява активност от страна на Областните администрации за използване на възможностите от тези взаимоотношения.

Ще бъде изградена система за контакти и връзки между специалистите от консулството, които отговарят за икономическите взаимоотношения, за да може при всяка удобна възможност да се предоставя информация на турския бизнес за визираните четири области и възможностите за инвестиране в тях.

Централно място в посещението има провелата се  среща с около 500 представители на бизнеса в град Бурса. Стоян Ненчев сподели, че там имат много активни и действащи организации. Голяма част от тях с корени в Североизточна България.

С оглед характера на работната ръка в Област Разград голяма част от безработицата засяга хора, които нямат добра квалификация и трябва да се подкрепят дейности свързани с хранително-вкусовата промишленост, шивашките производства и др.

Поставя се едно добро начало на обмена на информация, сподели Ненчев и заяви, че има възможност да се приемат представители на турски фирми в областта, на които да им бъдат предложени конкретни възможности и дейности, към които те биха проявили интерес.

Скромен в своите очаквания и с умерен оптимизъм Областният управител коментира: „За мен това е само едно добро начало и можем да отчетем резултати едва когато видим в област Разград разкрито и започващо работа предприятие, в което да бъдат ангажирани хора от Лудогорието“.

Стоян Ненчев изказа благодарности към председателя на Управителния съвет на Българо-турската камара и собственик на „Алкомет“ Фикрет Индже.Към началото на страницата