Стоян Ненчев: В Лудогорци няма хора засегнати от туберкулоза

25.02.2014

След около 40 дни окончателно ще има пълна яснота за ликвидирането на огнището в с. Лудогорци.

В ход е дейността на държавните институции, които са ангажирани във връзка с изясняването на обстоятелствата за възникнало заболяване в животновъдна ферма в с. Лудогорци.
Органите на РЗИ информират, че са извършени необходимите изследвания на всички работещи във фермата, като при нито един от тях не са установени данни за заболяване.
Областната дирекция по безопастност на храните продължава своите дейности. Според естеството на работа се налага да се изчака повече време, за да могат да приключат изследванията на пробите от животните.
Стоян Ненчев информира, че е създадена организация за изключването на придвижването на животни, както и за клането на животните, за които ветеринарните власти констатират, че е налице необходимост за това – определени са фирмите, където ще бъде извършено клането, спазвайки специалните изисквания и технология за такъв тип дейност. След около 40 дни окончателно ще има пълна яснота за ликвидирането на огнището в с. Лудогорци.
От данните на РЗИ – Разград за 2013 г. има регистрирани 10 случая на болни от туберкулоза. Те са в 7 населени места в 4 общини. В Община Разград – 3, Община Кубрат – 2; Община Исперих – 3 и Община Завет – 2 случая.
За 2014 г. има още нови 4 случая, 3 от които са в Община Разград и 1 в Община Исперих. Предприемат се необходимите мерки от здравните власти, допълни още Ненчев.


Към началото на страницата