Изнесени приемни за земеделците организират Националната служба за съвети в земеделието и Областна администрация-Разград

30.05.2017

   Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен оказа съдействие на Териториален областен офис Разград на Националната служба за съвети в земеделието в организирането на изнесени приемни и информационни дни на държавната институция във връзка с възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

    Молбата за съдействие от страна на съветническата организация бе следствие от работната среща, която Областният управител проведе на 16 май с ръководители на териториални структури на централната изпълнителна власт. Тогава Гюнай Хюсмен обяви своята подкрепа за всички инициативи на държавните институции в интерес на гражданите и в полза на развитието на област Разград.

    От Службата за съвети в земеделието помолиха Областния управител за съдействиепо отношение на възлагане на ангажименти от страна на кметовете на населени места за информиране на земеделските стопани за предстоящите срещи. Областният управител Гюнай Хюсмен вече изпрати писма до четирима кметове с молба да осигурят помещение, в което да се проведат информационните срещи и да съдействат за разгласата на събитията. „За бъдещите бенефициенти това ще е възможност, която ще ползват, благодарение на подкрепата на държавната служба, а за област Разград – все повече финансово подпомогнати земеделски стопанства“ – аргументира молбата си към кметовете Областният управител Гюнай Хюсмен.

    Изнесената приемна в село Прелез ще е на 14 юни от 10,00 до 12,30 ч., на същата дата, но от 10,15 ч. до 12,15 ч. ще има и приемна във Веселец, и двете срещи са в съответните кметства. На 28 юни от 10,00 до 12,30 ч. е приемната в кметството в Сушево, в същия ден в Общинската служба по земеделие в Завет също има приемна, тя е от 10,15 до 12,15 ч.

    На тези срещи ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти по две подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за малките стопанства“ и 6.1 „Създаване стопанства на млади фермери“. От Териториален областен офис Разград на Националната служба за съвети в земеделието предоставят безплатен консултантски пакет на потенциалните бенефициенти и ги подготвят за кандидатстване. Телефоните за справки са: 0888890622 и 0889013720.

    При отваряне на нови подмерки по Програмата за развитие на селските райони Териториален областен офис Разград на Националната служба за съвети в земеделието отново ще организира информационна кампания и ще има съдействието на Областна администрация-Разград.baner1
Към началото на страницата