2/3 от ВиК мрежата не може да се реконструира от дружествата, необходими са инвестиции отвън

26.02.2014

 В Областна администрация – Разград се проведоха общите събрания на Асоциация ВиК ООД – Исперих и Асоциация ВиК – Водоснабдяване – Дунав ЕООД Разград

Общите събрания на Асоциацията на ВиК в обособената територия на ВиК ООД, град Исперих и Асоциация ВиК на обособена територия на Водоснабдяване – Дунав ЕООД – Разград съгласуваха плана за развитие на ВиК услугите да дружествата с удължаване  на срока до 31.12.2015 г.

Ангел Такев, директор на специализирана дирекция в Областна администрация – Разград заяви, че трябва да се търси умерения баланс, като припомни – „Целта на реформата е собствеността да премине в общините, от там в Асоциацията, в която членуват общините, да се предостави тази собственост на ВиК оператора, който да експлоатира, поддържа и да събира съответните приходи от продадената вода. Общините – собственици, чрез Асоциацията на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения да кандидатстват за обновяване на системите и съоръженията. Истинският ефект е посредством оперативните  програми от европейските фондове да настъпи намаление на загубите и то чувствително, защото ще се използват модерните технологии, материали и съоръжения”.

Отчетена бе добра организация и положено старание с акцент към намаляване на загубите и където е възможно на база формиране на печалба да се тъпсят начини да се инвестира в подобряване на сегашното състояние. 2/3 от мрежата не може да се реконструира от дружествата, трябва да стане с инвестиции от вън.



Към началото на страницата